Phân Kali Lớn Trái Nhanh

120.000 98.000

Công dụng : Lớn trái, to trái, nặng ký, bóng và đẹp, thúc đẩy nhanh và giúp cây phát triển ra hoa nhiều,…