SIêu Lân NPK + Hữu Cơ (NPK PTT 7-45-7)

99.000 68.000

Siêu lân hữu cơ là 1 trong số rất ít dòng phân đi theo lối npk hữu cơ,được bổ sung thêm 4,9% Hữu cơ hữu hiệu tan trong nước giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn đồng thời bổ sung hữu cơ cho cây và cho đất. Sản phẩm này có thể tham gia chuỗi sản xuất nông nghiệp organic. đặc biệt phân không để lại dư lượng trên nông sản